Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1291
Title: Соціально-психологічний супровід студентів вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи
Other Titles: Social and psychological support for students Higher education: problems and prospects
Authors: Пєтухова І.О., Давиденко Н.В., Костевська Н.В.
Petukhova I.O., Davidenko N.V., Kostevska N.V.
Keywords: Соціально-психологічний супровід,
студентська молодь,
типи адаптації студента,
діагностична,
консультаційна,
корекційна-відновлювальна,
розвивальна,
просвітницька робота.
Social and psychological support,
students,
student adaptation types,
diagnostic,
consulting,
correction and rehabilitation,
developmental,
educational work.
Issue Date: 2016
Publisher: Київський міжн. ун-т; під ред. О.І. Пилипенка. – К.: КиМУ.
Citation: Пєтухова І.О. Соціально-психологічний супровід студентів вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи / І.О. Пєтухова, Н.В. Давиденко, Н.В. Костевська // Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / Київський міжн. ун-т; під ред. О.І. Пилипенка. – К.: КиМУ, 2016. – С. 140–154.
Abstract: У розділі особлива увага приділяється особливостям психологічного супроводу студентів відповідно до типології їх адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі засобами діагностичної, консультаційної, корекційної, розвивальної, просвітницької роботи. The section focuses on the features of psychological support for students according to the typology of their adaptation to teaching in higher education by means of diagnostic, counseling, remedial, developmental, educational activities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1291
ISBN: 978-617-651-164-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1201_IR.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.