Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1306
Title: Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвитку фінансового ринку України
Other Titles: Sources of methodological provision of research and development of financial market of Ukraine
Authors: Чуницька І.І.
Chunytska I.I.
Keywords: фінансовий ринок,
парадигма,
системна парадигма,
еволюційна парадигма,
інституційна парадигма,
синергетична парадигма,
методологія-форсайт.
financial market,
paradigm,
system paradigm,
evolution paradigm,
institutional paradigm,
synergetic paradigm,
foresight methodology.
Issue Date: 2014
Publisher: Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка.
Citation: Чуницька I.I. Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвитку фінансового ринку України / І.І. Чуницька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 25. – C. 157–162.
Abstract: Досліджено теоретичні і методологічні підходи до забезпечення розвитку фінансового ринку України. Розглянуті базові парадигми, що лежать в основі дослідження фінансового ринку, з’ясовані особливості їх впливу на його розвиток. Обґрунтовується необхідність подальшого пошуку сучасних наукових парадигм з метою більш повного відображення еволюційних змін реальності та використання їх методологічного потенціалу як передумов, методів і способів вирішення проблем, що виникають. Researched the theoretical and methodological approaches to support of financial market development in Ukraine. Considered basic paradigms that are underlying financial market research, described the features of their impact on financial market development. Stated the necessity of future search of scientific paradigms for better view of evolution changes in reality and use of their methodological potential as basic element for methods and instruments of solving possible problems.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1306
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1219_IR.pdf7.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.