Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1334
Title: Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом
Other Titles: The role of motivation in management training process
Authors: Шарапа В.Г.
Sharapa V.G.
Keywords: мотивація, керування, спортсмен, тренер, винагорода
motivation, management, athlete, coach, reward
Issue Date: 2016
Publisher: Драгоманова. Серія № 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт
Citation: Шарапа В.Г. Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом [Електронний ресурс] / В.Г. Шарапа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. – 2016. – Вип. 3 (72). – С. 156–159. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13962/1/Sharapa.pdf.
Abstract: У статті розглядається роль мотивації у керуванні тренувальним процесом. Мотивація – це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення індивідуальних чи спільних цілей. Це поняття використовується для пояснення послідовності поведінкових дій, спрямованих на вирішенні завдань, що можуть змінюватися залежно від різних ситуацій, зокрема станів спортсменів. Мотивація як одна з функцій керування має істотне значення при вирішенні тренувальних завдань, від яких залежить досягнення мети. Підставою для мотивації може бути, наприклад, винагорода The article examines the role of motivation in managing the training process. Motivation - is the process of encouraging yourself and others to work to achieve individual or common goals. This concept is used to explain the behavioral sequence of actions aimed at solving problems that vary depending on different situations, especially on the athletes. Motivation as a function of management is essential in solving training tasks which depend on the goal. The reason for the motivation may be, for example, remuneration
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1334
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1358_IR.pdf301.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.