Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1365
Title: Зарубіжний досвід соціального захисту інвалідів та можливості його застосування в Україні
Other Titles: Foreign experience of social protection of the disabled and the possibility of its application in Ukraine
Authors: Сафонік Н.П.
Safonik N.P.
Keywords: соціальний захист інвалідів, соціальна допомога, пенсія по інвалідності
social protection of the disabled, social assistance, disability pension
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачево: Вид-во Мукачівського державного університету
Abstract: У тезах досліджено зарубіжний досвід функціонування соціального захисту інвалідів, проаналізовано розподіл видатків на соціальний захист у країнах ЄС, зроблено висновки щодо необхідності спрямування сучасної політики України на зміцнення соціального, економічного та правового статусу інвалідів. In theses studied foreign experience in the functioning of social protection of disabled people, analyzed the distribution of expenditure on social protection in the EU, there made conclusions about the need to direct today’s Ukraine policy at strengthening social, economic, and legal status of people with disabilities.
Description: Сафонік Н.П. Зарубіжний досвід соціального захисту інвалідів та можливості його застосування в Україні / Н.П. Сафонік // Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики: зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конференції, Мукачево, 22−23 березня 2017 р. / Мін-во освіти і науки України, Мукачівський держ. ун-т. [та ін.]. – Мукачево: Вид-во Мукачівського державного університету, 2017. – С. 59–61.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1365
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1376_IR.pdf778.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.