Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1401
Title: Недержавні пенсійні фонди як суб’єкти накопичувальної складової системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Other Titles: Private pension funds as actors funded component of the mandatory state pension insurance
Authors: Федина В.В.
Fedyna V.V.
Keywords: недержавні пенсійні фонди,
система недержавного пенсійного забезпечення,
модель пенсійної реформи.
pension funds,
private pension system,
the model of pension reform.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь : Вид-во Ун-ту держ. фіскальної служби України
Abstract: Досліджено причини недостатнього розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, окреслено основні складові моделі пенсійної реформи з можливістю участі в ній недержавних пенсійних фондів. The reasons of lack of private pensions in Ukraine, outlined the main components of the model of pension reform with the possibility of participation of the private pension funds.
Description: Федина В.В. Недержавні пенсійні фонди як суб’єкти накопичувальної складової системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / В.В. Федина // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції, 27−31 березня 2017 р. / Ун-т держ.фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Науково-дослідний інститут фіскальної політики. – Ірпінь : Вид-во Ун-ту держ. фіскальної служби України, 2017. – С.271-275
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1401
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1265_IR.PDF503.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.