Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1402
Title: Вплив урядової політики на вибір напряму розвитку пенсійної системи України
Other Titles: The impact of government policy towards the choice of pension system in Ukraine
Authors: Федина В.В.
Fedyna V.V.
Keywords: пенсійна реформа,
концепція пенсійної реформи,
урядова політика.
pension reform,
the concept of pension reform government policy.
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачево : Мукачівський держ. ун-т.
Abstract: Виявлено основні фактори, які можуть зменшити, або навіть нівелювати позитивний вплив запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. Доведено, що найбільшим ризиком є не виважена і несистемна урядова політика, що може призвести до недостатньо якісного функціонування накопичувальної системи і, в свою чергу, до знищення самої ідеї пенсійного капіталу на старість. The basic factors that can reduce or even reverse the positive impact of the introduction of a funded pension system. We prove that the greatest risk is ill-considered and Anecdotal government policy that can lead to insufficient quality operation funded system and, in turn, to the destruction of the idea of retirement capital on retirement.
Description: Федина В.В. Вплив урядової політики на вибір напряму розвитку пенсійної системи України / В.В. Федина // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. – Мукачево : Мукачівський держ. ун-т, 2017. – C.93-95
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1402
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1266_IR.PDF542.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.