Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1468
Title: Проблеми правового регулювання матеріально-фінансової основи органів місцевого самоврядування
Other Titles: Problems of the legal adjusting of materially-financial basis of organs of local self-government
Authors: Шолкова Т.Б.
Sholkova T.B.
Keywords: місцеве самоврядування,
матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування,
місцеві державні адміністрації,
виконавчі комітети місцевих рад,
принцип субсидіарності,
принцип ефективності,
місцеві бюджети.
organs of local self-government,
problems of the legal adjusting,
materially-financial basis of organs of local self-government;
lосаl state administrations,
principle of subsidiarity;
principle of efficiency;
local budget.
Issue Date: 2015
Publisher: Актуальні питання публічного та приватного права
Citation: Шолкова Т.Б. Проблеми правового регулювання матеріально-фінансової основи органів місцевого самоврядування / Т. Б. Шолкова // Актуальні питання публічного та приватного права. - 2015. - № 3 (11) .- С. 145-150.
Abstract: Як вважає автор, одним з чинників успішного проведення реформи місцевого самоврядування, яка пов’язана з фінансовою децентралізацією, є якісне правове регулювання, яке позбавлене прогалин і колізій. В статті аналізуються норми основних нормативно-правових актів, які закріплюють матеріально-фінансову основу місцевого-самоврядування, яка сьогодні реформується. В ході дослідження були виявлені прогалини та колізії, більшість з яких існують понад 10 років та автором робляться пропозиції щодо їх усунення. The article analyzes the basic norms of legal acts that reinforce the material and financial basis of local government, which is currently being reformed. The study identified gaps and conflicts, most of which there are more than 10 years, and the author makes suggestions for their elimination.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1468
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1413_IR.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.