Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1524
Title: Удосконалення занять з фізичного виховання студентів ВНЗ засобами інноваційних технологій
Other Titles: The improving of employment on physical education means of innovative technologies in universities
Authors: Демеха С.О., Гаєвий В.Ю., Серветник А.В.
Demekha S.O., Gaevyy V.Y., Servetnik A.V.
Keywords: фізичне виховання,
організація,
інноваційні технології,
студенти,
засоби фізичного виховання,
мотивація,
рухова активність.
physical education,
organization,
innovative technology,
the students of physical education,
motivation,
motor activity.
Issue Date: 2013
Publisher: Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
Citation: Демеха С.О. Удосконалення занять з фізичного виховання студентів ВНЗ засобами інноваційних технологій / С.О. Демеха, В.Ю. Гаєвий, А.В. Серветник // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). –2013. – Випуск 7(33).
Abstract: У статті розглянуті питання необхідності впровадження інноваційних технологій на заняттях з фізичного виховання студентської молоді. Ознайомлення зі статтею дозволить з’ясувати зміст інноваційних технологій у фізичному вихованні. У даній роботі узагальнені відомості про зміст фізкультурно-оздоровчих технологій з використанням сучасних фітнес-технологій для розвитку основних фізичних якостей і рухових навичок. The paper considers the need for the introduction of innovative technologies in the classroom for physical education students. Introduction Article will determine the content of innovative technologies in physical education. This paper summarizes data on the content of fitness technology with modern fitness technology to develop basic physical skills and motor skills.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1524
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1466_IR.pdf5.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.