Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 204 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішенняЮрченко А.М., Гарбовський Л.А., Башта І.І.; Yurchenko A.M., Harbovskyi L.A., Basta I.I
2019Процедурні норми у фінансово-правовому регулюванніКасьяненко Л.М., Латковська Т.А.; Kasianenko L.M., Latkovska T.A.
2017Процесуально-правові засади міжнародного розшуку осіб, які вчинили кримінальне правопорушенняБодунова (Ляшук) О.М., Цимбал П.В., Тарасенко О.В.; Bodunova (Lyashuk) O.M., Tsymbal P.V., Tarasenko O.V.
2018Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі УкраїниГарбовський Л.А., Дідківська Г. В., Топчій В.В.; Garbovsky L.A., Didkivska G. V., Topchiy V.V.
2018Міжнародний досвід правового положення потерпілого у кримінальному провадженніДідківська Г.В.; Didkivska G.V.
2014Правова система України в епоху глобалізаційного поступуГіда О. Є., Костенко О. М., Радзівілл О. А., Пєтков С. В., Матвійчук В. К., Радзівіллом О. А., Харь І. О., Дробалюк О. П., Дорохіна Ю. А., Нікітін Ю. В., Нікітін Ю. В., Чугаєнко Ю. О., Осічнюк Ю. В., Липець Л. В., Карпенко М. І., Присяжний В. М., Радзівіллом О. А., Матвійчук В. К., Гідою О. Є., Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Прилуцький Р. Б., Харь І. О., Прилуцький Р. Б., Соловйова А. М., Матвійчук А. О., Багіров С. Р.; Guida O. E., Kostenko O. M., Radziwill O. A., Petykov S.V., Matviychuk V.K., Radziwill A. A., Khar I. O., Drobaliu O. P., Dorokhina Yu.A., Nikitin Yu. V., Nikitin Yu.V., Chugaanko Yu. O., Osichnyuk Yu.V., Lipets L.V., Karpenko M.I., Prisyazhny V. М., Radziwill A. A., Matviychuk V.K., Guida O. E., Matviychuk V.K., Chugaanko Yu. O., Pryluky R. B., Khar I. O., Pryluky R. B., Soloviev A. M., Matviichuk A.O., Bagirov S.R.
2014Протидія злочинності та адаптації кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського СоюзуМатвійчук В. К., Гідою Є. О., Прилуцький Р. Б., Гіда Є. О. , Липець Л. В., Денисов С. Ф., Липець Л. В., Костенко О. М., Пєтков С. В., Нікітін Ю. В., Нікітіним Д. Ю., Сервецький І. В., Денисова Т. А., Павловим В. Г., Осічнюк Ю. В., Харь І. О. , Шеремет Д. С., Матвійчук В. К., Чугаєнко Ю. О., Присяжний В. М., Липець Л. В., Харь І. О., Радзівіллом О. А., Прилуцький Р. Б., Присяжним В. М., Козлюк Л. Г., Соловйова А. М., Курилюк Ю. Б., Матвійчук А. О., Хряпінський П. В.; Matviychuk V.K. Guida E.A., Pryluky R. B., Guida E.A., Lipets L.V., Denisov S.F., Lipets L.V., Kostenko O. M., Petykov S.V., Nikitin Yu. V., Nikitin D. Yu., Servetsky I.V., Denisova T.A., Pavlov V.G., Osichnyuk Yu.V., Khar I. O., Sheremet D. S., Matviychuk V.K., Chugaanko Yu. O., Prisyazhny V. М., Lipets L.V., Khar I. O., Radziwill O. A., Prilutsky R. B., Prismaznym V.M., Kozlyuk L.G., Soloviev A. M., Kurilyuk Yu.B., Matviichuk A.O., Khryapinsky P.V.
2018Оцінка втручання держави в економіку країни через глобальні демократичні маркериКоляда Т.А., Музиченко Г.В.; Koliada T.A., Muzychenko G.V.
2015Фінансування регіонального розвитку: стратегія і методиНіколаєв В.П., Гусятинська Н.А., Куценко В.І., Євтушенко Г.І., Гусятинський М.В., Ніколаєва Т.В., Коляда Т.А., Лобунець Т.В.; Nikolayev V.P., Gusyatynska N.A., Kutsenko V.I., Yevtushenko G.I., Gusyatinsky M.V., Nikolaeva T.V., Kolyada T.A,. Lobunets T.V.
2017Реформування органів досудового розслідування в УкраїніЯковлєв Р. М., Мулявка Д. Г.; Yakovlev R.M., Muliavka D.G.