Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Митна компонента забезпечення конкурентоспроможності підприємстваПрус Л.Р.; Prus L.R.
2015Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльностіПрус Л.Р.; Prus L.R.
2017Повноваження митних органів зарубіжних країн в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власностіПрус Л.Р.; Хома В.О.; Молдован Е.С.; Пунда О.О.; Prus L.R.; Homa V.O.; Moldovan E.S.; Punda O.O.
2017Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвиткуМельник В.М.; Melnyk V.M.; Бережнюк І.Г.; Балан І.В.; Бережнюк І.І.; Білак Н.І.; Дорофеєва Л.М.; Запорожець О.Ф.; Івашова Л.М.; Квеліашвілі І.М.; Комаров О.В.; Коновалов Ю.О.; Марчуков А.С.; Молдован Е.С.; Нагорічна О.С.; Попель С.А.; Прус Л.Р.; Романюк У. В.; Руда Т.В.; Слободянюк О.В.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Чернявська О.М.; Прус Л.Р.; Berezhniuk I.H.; Balan I.V.; Berezhniuk I.I.; Bilak N.I.; Dorofeieva L.M.; Zaporozhets O.F.; Ivashova L.M.; Kveliashvili I. M.; Komarov O.V.; Konovalov Iu.O.; Marchukov A.S.; Moldovan E.S.; Nahorichna O.S.; Popel S.A.; Prus L.R.; Romaniuk U.V.; Ruda T.V.; Slobodianiuk O.V.; Fradynskyi O.A.; Khoma V.O.; Tsarenko V.I.; Cherniavska O.M.
2020Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID–19Білецька Г.М.; Брехов С.С.; Дейнека В.Ф.; Єфіменко Л.Л.; Заяц В.В.; Капітанець С.В.; Ковтунович Н.Л.; Кощук Т.В.; Лисецька Н.М.; Молдован Е.С.; Наумов О.Б.; Новицька Н.В.; Подік І.І.; Проскура К.П.; Пунда О.О.; Селезень П.О.; Сушкова О.Є.; Трубіна М.В.; Туржанський В.А.; Федчук С.І.; Хлєбнікова І.І.; Шавло І.А.; Яковенко О.В.; Борейко Н.М.; Гороховець Є.В.; Драган О.В.; Задорожня Л.А.; Капелюш Г.М.; Кармаліта М.В.; Коротун В.І.; Кравченко І.С.; Мовчун С.В.; Нагорічна О.С.; Несторишен І.В.; Плахотнюк В.В.; Попель С.А.; Прус Л.Р.; Стародуб Д.М.; Тимченко Л.Д.; Руда Т.В.; Федоришина Л.М.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Шкуренко Н.Г.; Яроцька Т.Р.
2013Актуальні питання теорії та практики митної справиБережнюк І.Г.; Войцещук А.Д.; Булана В.В.; Долобанько В.В.; Коновалов Ю.О.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пашко П.В.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Славінський В.О.; Терещенко С.С.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Яковенко О. В.; Berezhnyuk I.G.; Vojceshhuk A.D.; Bulana V.V.; Dolobanko V.V.; Konovalov Yu.O.; Medvid Yu.O.; Motyuk K. D.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Potushinskaya O.P.; Prus L.P.; Punda O.O.; Ruda T.V.; Rudnichenko E.M.; Slavinsky V.M.; Tereshchenko S.S.; Turzhansky V.A.; Fradinsky O.A.; Homa V.O.; Tsarenko V.I.; Yakovenko O.V.
2014Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практикаБережнюк І.Г.; Брендак А.І.; Булана В.В.; Войцещук А.Д.; Демченко С.С.; Джумурат О.В.; Комаров О.В.; Мотюк К.Д.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пивоваров В.О.; Попель С.А.; Прус Л.Р.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Berezhnyuk I.G.; Brendak A.I.; Bulana V.V; Voitseshchuk A.D.; Demchenko S.S.; Dzhumurat O.V.; Komarov O.V.; Motyuk K.D.; Nelipovich O.V.; Nestorishen I.V.; Pivovarov V.O.; Popel S.A.; Prus L.R.; Ruda T.V.; Rudnichenko Ye.M.
2020Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавстваБондаренко В.А.; Драган О.В.; Коновалов Ю.О.; Пашко П.В.; Прус Л.Р.; Попель С.А.; Романюк У.В.; Bondarenko V.A.; Drahan O.V.; Konovalov Yu.O.; Pashko P. V.; Prus L.R.; Popel S.A.; Romaniuk U.V.
2020Митний контроль та митне оформлення в морських пунктах пропуску: проблемні аспекти та напрями удосконаленняАртеменко А.В.; Коновалов Ю.О.; Молдован Е.С.; Пашко П.В.; Прус Л.Р.; Попель С.А.; Романюк У.В.; Руда Т.В.; Слободян В.В.; Artemenko A.V.; Konovalov Yu.O.; Moldovan E.S.; Pashko P.V.; Prus L.R.; Popel S.A.; Romaniuk U.V.; Ruda T.V.; Slobodian V.V.