Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1559
Title: Міжпредметні інтеграційні зв’язки як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі
Other Titles: Interdisciplinary integration as a mechanism of implementation competence approach in educational process
Authors: Задорожня Т. М., Красюк Ю.М.
Zadorozhnaya T. M., Krasiuk Iu. M.
Keywords: компетентнісний підхід,
міжпредметні зв’язки,
процес навчання,
система міждисциплінарних навчальних задач
competentive approach,
interdisciplinary communication,
learning,
interdisciplinary educational system tasks.
Issue Date: 2015
Publisher: Суми: «Мрія»
Abstract: У роботі окреслюється актуальна проблема формування міжпредметних інтеграційних зв’язків як один із засобів реалізації компетентністного підходу в навчальному процесі. This paper considers the actual problem of the formation of interdisciplinary integration relations as a means of implementation of the competency approach in training.
Description: Красюк Ю.М. Міжпредметні інтеграційні зв’язки як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі / Красюк Ю.М., Т. М. Задорожня // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ* плюс - 2015»: матеріали ІІ– ої Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3-х ч. / МОН України, Сумськ. Держ. педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка [та ін.]. – Суми: «Мрія», 2015. – Ч. 2. – С. 57–59.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1559
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1477_IR1.pdf820.89 kBAdobe PDFView/Open
1477_IR.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.