Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/157
Title: Інформаційні ресурси бібліотеки та їх роль у забезпеченні якісної підготовки фахівців нової формації
Authors: Цимбалюк С.Я., Добрянська Н.Б.
Tsymbalyuk S.Ya., Dobryanska N.B.
Keywords: Інформаційне суспільство,
інформаційні ресурси,
інституційний репозитарій,
соціальні мережі,
бібліотека вищого навчального закладу.
Information society,
information resources,
institutional repository,
social networks,
library institution of higher education.
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу
Citation: Цимбалюк С. Я. Інформаційні ресурси бібліотеки та їх роль у забезпеченні якісної підготовки фахівців нової формації / С. Я. Цимбалюк, Н. Б. Добрянська // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 червня 2015р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 356 с. – С. 308-317.
Abstract: У статті проведено аналіз процесу взаємодії бібліотеки вищого навчального закладу і користувачів інформаційних ресурсів у сучасних умовах перетворень, що виникають під впливом вимог часу і розвитку інформаційних технологій у бібліотечній сфері та освіті в цілому. Розкривається місце бібліотеки в інформаційному просторі та її роль у процесі підготовки фахівців нової формації.
Description: Список використаних джерел 1. Гарагуля С. С. Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми / С. С. Гарагуля // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 91–95. 2. Головаха С. Наукова бібліотека у соціальних мережах / С. Головаха // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 29–32. 3. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2011. – 247 с. 4. Лобузіна К. В. Бібліотека 3.0: знання, сховища даних та експерти / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 26–35. 5. Мар’їна О. Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту / О. Ю. Мар’їна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 41–46. 6. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 245 с. 7. Уэбстер Ф. Теории информационного общества: пер. с англ. / Ф. Уэбстер. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 398 с. 8. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харківська державна академія культури. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/157
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124_IR.pdf177.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.