Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1570
Title: Мотивація відповідальності підприємців в сільському зеленому туризмі
Other Titles: Motivation of manager’s responsibility in business entities of rural tourism
Authors: Малік М.Й., Забуранна Л.В., Герасимчук Н.А.
Malik М.J., Zaburanna L.V., Gerasymchuk N.A.
Keywords: мотивація,
відповідальність,
професійні якості,
підприємництво,
цінності,
сільське господарство,
підприємство,
сільський зелений туризм.
Motivation,
enterprise,
responsibility,
professional qualities,
entrepreneurship,
values,
agriculture,
rural tourism.
Issue Date: 2016
Publisher: Warszawa
Citation: Malik М. Motivation of manager’s responsibility in business entities of rural tourism / М. Malik, L. Zaburanna, N. Gerasymchuk // Zarzadzaie finansami i rachunwosc. — 2016. — № 4 (1). — С. 73-89.
Abstract: Автори в статті представили концептуальні підходи до визначення мотивації відповідальності менеджера підприємства в сфері сільського туризму, вивчили характеристики професійних якостей підприємця в сфері сільського зеленого туризму, і на основі ретельного аналізу відношення до підприємницької діяльності визначили основні мотиви надання туристичних послуг підприємцями в сільськогосподарському секторі. Розуміння мотивації підприємницької поведінки в аграрному секторі розвиненої ринкової системи базується на комплексному аналізі факторів внутрішнього і зовнішнього середовища ведення підприємницької діяльності в сільському туризмі і дозволяє відповісти на питання про основні шляхи підтримки і просування цього бізнесу з метою поліпшення соціально-економічного розвитку в сільських поселеннях. Крім того, проведені авторами дослідження в Західному регіоні України довели, що існує безліч характеристик, притаманних підприємцям, які відрізняють їх від решти суспільства. Цей висновок є основою для обґрунтування заходів, передбачених авторською програмою розвитку підприємництва в сфері сільського зеленого туризму. Проведене дослідження дає емпіричне підтвердження вираженої раніше гіпотези про важливість державної підтримки підприємництва і знайдені причини її невдачі в минулі часи. Було доведено на практиці, що існуючі інститути не задовольняють потреби малого бізнесу в підтримці. Це відкриття є ще одним аргументом в обґрунтуванні необхідності розробки програми підтримки туристичного підприємництва в сільській місцевості на основі індивідуалізованого портрета підприємця, розробленого авторами, яка включає в себе одну з головних особливостей - мотивацію до туристичного підприємництва. The authors in the article presented conceptual approaches to defining the motivation of manager’s responsibility in business entities of rural tourism, characteristics of professional qualities of entrepreneur in the rural tourism, which is based on thoughtful analysis of attitude towards entrepreneurship in agriculture, the identification of the main reasons entrepreneurs are providing tourist services in the agricultural sector. Understanding of the motivation of entrepreneurial behavior in developed market system of agricultural sector is based on a comprehensive analysis of factors of internal and external environment of conducting business activities.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1570
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1488_IR.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.