Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1576
Title: Процес фінансового контролю – новий інститут фінансового права
Other Titles: The process of financial control - a new institution of financial law
Authors: Мельник (Пащенко) О.П.
Melnyk (Paschenko) O.P.
Keywords: Процес,
контроль,
процес фінансового контролю.
Process,
control,
process of financial control.
Issue Date: 2009
Publisher: Ірпінь: Вік прінт.
Abstract: В тезах увага зосереджується на існуванні сукупності процесуальних норм в сфері фінансового контролю, як процесу фінансового контролю. In theses attention is focused on the existence of a set of procedural norms in the range of financial control, as a process of financial control.
Description: Мельник О.П. Процес фінансового контролю – новий інститут фінансового права / О.П. Мельник // Дискусійні питання теорії фінансового права. Нормативно-правові засади природокористування та енергозбереження в Україні. Спори про податки: причини виникнення та напрями їх вирішення. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : зб. наук. праць за матеріалами круглих столів та Міжн. інтернет-конф. / Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь: Вік прінт, 2009. – С. 101 – 104.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1576
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1494_IR.pdf832.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.