Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1604
Title: Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів
Other Titles: Analysis of contemporary world securities market
Authors: Чернова О.В., Попко В.М.
Chernova O.V., Popko V.М.
Keywords: ринок цінних паперів,
акції,
котирування,
капіталізація,
сек’юритизація,
фондова біржа,
ринок капіталів,
інвестиційні потоки.
stock market,
stocks,
quotes,
capitalization,
securitization,
stock exchange,
capital market,
investment flows.
Issue Date: 2016
Publisher: Житомир
Citation: Чернова О. В. Аналіз сучасного стану світового ринку цінних паперів / О. В. Чернова, В. М. Попко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2016. – №2 (17). – С. 1–12.
Abstract: Короткий огляд реферат (укр) У статті висвітлено роль світового фондового ринку у розвитку як окремої держави, так і світової економіки в цілому. Охарактеризовано місце фондового ринку як однієї із найважливіших складових світового фінансового ринку. Окреслено основні тенденції розвитку світового ринку цінних паперів в умовах глобалізації світового господарства. Визначено перспективи розвитку основних фондових бірж світу. Здійснено комплексний аналіз динаміки світового фондового ринку за останні п’ять років. Висвітлено структуру інвестиційних потоків світового фондового ринку. Здійснено динамічний аналіз зміни обсягів торгів на фондових біржах за звітний період. Надано оцінку місця провідних країн світу у розвитку світового фондового ринку, визначено країни-лідери за показниками капіталізації фондового ринку. Визначено рейтинг ринкової капіталізації країн з розвиненими економіками країн, що розвиваються, а також східноєвропейських країн. Проаналізовано зміну обсягів капіталізації найбільших світових фондових бірж за останні п’ять років. Короткий огляд реферат (анг) The article highlights the role of the global stock market in the development of both individual states and the world economy as a whole. The characteristic of the stock market as one of the most important components of the global financial market. The basic trends of the global securities market in a globalizing world economy. The prospects of major stock exchanges in the world. The complex analysis of the dynamics of the global stock market in the last five years. Deals with the structure of investment flows world stock market. Done dynamic analysis of changes in trading volumes on the stock exchanges in the reporting period. Provided estimate places the leading countries in the development of global stock market identified leading countries in terms of stock market capitalization. Defined market capitalization ranking of countries with developed economies of developing countries and Eastern European countries. Analyzed changes in the volume of capitalization of the world's largest stock exchanges in the last five years.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1604
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1522_IR.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.