Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1631
Title: Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів
Other Titles: Analysis of formation of safety culture and environmental awareness of students in Ukraine
Authors: Калениченко Р.А., Харіна О.Є., Доценко К.М.
Kalenychenko R.A., Kharina O.E., Dotsenko K.М.
Keywords: Психіка,
психічні процеси,
особистість,
діяльність,
спілкування,
мислення,
економічна поведінка,
ставлення до грошей,
психологія підприємництва,
психологія споживача,
конфлікт,
конфліктологія,
управління конфліктами.
Psyche,
mental processes,
personality,
activities,
communication,
thinking,
economic behavior,
attitudes to money,
business psychology,
consumer psychology,
conflict,
conflict,
conflict management.
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: Ун-т ДПС України
Citation: Калениченко Р. А. Основи психології та конфліктології для фахової підготовки економістів: навч. посіб. / Р. А. Калениченко, О. Є. Харіна, К. М. Доценко; Державна фіскальна служба України, Університет ДФС України. – Ірпінь: Ун-т ДПС України, 2016. – 308 с. – Серія: Податкова та митна справа в Україні.
Abstract: Навчальний посібник містить матеріали з основних розділів загальної психології, економічної психології та конфліктології в обсязі, який відповідає курсу “Професійна психологія та конфліктологія” для студентів економічних спеціальностей. У навчальному посібнику розкрито питання природи психіки, людської особистості та її структури; властивостей психічних та емоційно-вольових процесів; індивідуально-психологічних властивостей особистості; особливостей спілкування та взаємодії з людьми; психологічних особливостей економічної поведінки; психологічних закономірностей підприємницької діяльності та поведінки споживача; причини виникнення конфліктів, їх профілактики, прогнозування та конструктивного вирішення. Сформовані знання та навички з основ психології, економічної психології та конфліктології сприятимуть забезпеченню грамотного підходу майбутніх професіоналів до вирішення практичних проблем у різноманітних професійних ситуаціях і практичній роботі. Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів психології та читачів, які цікавляться теоретичними та прикладними аспектами психологічної науки. The manual contains materials of the main sections of general psychology, economic psychology and Conflict in an amount which corresponds to the course "Professional Psychology and Conflict" for students of economic specialties. The training manual reveals question the nature of the psyche, the human personality and its structure; Properties mental, emotional and volitional processes; individual psychological personality traits; features of communication and interaction with people; psychological characteristics of economic behavior; psychological patterns of business and consumer behavior; causes of conflicts, their prevention, prediction and constructive solutions. Formed knowledge and skills of psychology, economic psychology and Conflict contribute to the future professionals competent approach to solving practical problems in various situations and professional practice. Designed for students of economic specialties, professors of psychology and readers interested in theoretical and applied aspects of psychology.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1631
ISBN: 978-966-337-407-9
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1549_IR.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.