Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1632
Title: Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві
Other Titles: The role of the individual in shaping social relations in modern society
Authors: НУДПСУ, ННІ Гуманітарних наук, Кафедра Психології та соціології
Keywords: Особистість,
розвиток особистості,
механізми регуляції дій людини,
етика,
поведінка людини,
діагностика особистості,
інтеріоризація,
професіогенез,
конфлікт,
стресостійкість,
стрес,
здоровий спосіб життя,
становлення особистості,
Полівалентність фахівців,
студентська молодь,
студентство,
професійний розвиток особистості,
психологічний супровід,
протиправна поведінка,
покарання,
адаптація особистості,
психологічний вплив.
Personality,
personality development,
mechanisms of regulation of human actions,
ethics,
individual decision,
human behavior,
diagnosis identity,
internalization,
profesiohenez,
conflict,
stress,
stress,
healthy lifestyle,
identity formation,
multivalency professionals,
college students,
students,
professional development of the individual,
psychological support,
unlawful behavior,
punishment,
adaptation personality,
psychological impact.
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь: Нац. ун-ту ДПС України
Citation: Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві: збірник наукових праць / [Р. А. Калениченко, Н. В. Ківенко, М. С. Корольчук, О. Г. Льовкіна та ін.]; за заг. ред. Н. В. Ківенко. – Ірпінь: Нац. ун-ту ДПС України, 2014. – 287 с.
Abstract: Збірник наукових праць містить стисле викладення науково-дослідних робіт, представлених на щорічному міжвузівському науково-практичному семінарі «Роль особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві». Представлені у збірнику праці містять напрацювання у сфері дослідження проблем взаємодії особистості та суспільства як в цілому, так і в окремих суспільних сферах, таких як освітня, правова, економічна, податкова, професійна тощо. Збірник пропонується до уваги науковців, науково-педагогічних працівників, викладачів вищих закладів освіти, молодих дослідників, студентів навчальних закладів та усіх зацікавлених у дослідженні ролі особистості у формуванні соціальних відносин у сучасному суспільстві. Collected Works includes a brief explanation of research presented at the annual interuniversity scientific seminar "The role of the individual in shaping social relations in modern society." Presented in the Proceedings include developments in the study of problems of interaction between the individual and society as a whole, and in some public areas such as education, legal, economic, tax, professional and so on. The collection is offered to attention of scientists, teaching staff, teachers of higher educational institutions, young researchers, students, educational institutions and all interested in the study of the role of the individual in shaping social relations in modern society.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1632
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1550_IR.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.