Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1634
Title: Волонтерство в соціальній роботі
Other Titles: Volunteering in social work
Authors: Калениченко Р.А.
Kalenychenko R.A.
Keywords: Соціальний працівник,
волонтерський рух,
волонтерська діяльність,
волонтерські групи,
підготовки волонтерів,
соціально-педагогічні акції,
волонтерські організації.
Social worker,
volunteering,
volunteering,
volunteer groups,
training volunteers,
social and educational action,
voluntary organizations.
Issue Date: 2008
Publisher: Київський міжн. ун-т. – К.: КиМУ
Citation: Калениченко Р.А. Волонтерство в соціальній роботі: навч. посіб. / Р.А. Калениченко; Київський міжн. ун-т. – К.: КиМУ, 2008. – 86 с.
Abstract: Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану дисципліни «Волонтерство в соціальній роботі». Розглянуто становлення та розвиток волонтерства в Україні і за кордоном, особливості діяльності волонтерських організацій у провідних країнах світу й участі вітчизняних волонтерів у різноманітних соціально-педагогічних акціях, організації підготовки і підвищення мотивації волонтерів до роботи. Навчальний посібник призначено для студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться соціальною роботою як практичною діяльністю. The manual is designed in accordance with the curriculum course "Volunteering in social work." We consider the formation and development of volunteering in Ukraine and abroad, especially of volunteer organizations in the world and the leading national volunteer participation in various social and educational events, organizing training and motivating volunteers to work. The manual is intended for students, teachers and anyone interested in social work as practitioners.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1634
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1552_IR.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.