Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1662
Title: Облікова політика як основа бухгалтерського обліку виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах
Other Titles: Accounting policies as the basis for the accounting of employee benefits in penal institutions
Authors: Олійник В.С.
Oliinyk V.S.
Keywords: облікова політика,
елементи облікової політики,
виплати працівникам,
зобов’язання,
забезпечення,
кримінально-виконавчі установи.
accounting policies,
elements of accounting policies,
employee benefits,
obligation,
provision,
penal institutions.
Issue Date: 2016
Publisher: Управління розвитком
Citation: Олійник В. С. Облікова політика як основа бухгалтерського обліку виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах / В. С. Олійник // Управління розвитком. – 2016. – № 2 (184). – С. 96–101.
Abstract: Одним із важелів управління виплатами працівникам в установах державного сектора, до яких відносяться і кримінально-виконавчі установи, є облікова політика. Мета статті полягає у визначенні елементів облікової політики як основи обліку виплат працівникам у досліджуваних установах. У статті проведено аналіз нормативних документів і літературних джерел і запропоновано підходи щодо удосконалення облікової політики в частині виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах з урахуванням положень національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та специфіки діяльності досліджуваних установ. Систематизовано перелік елементів облікової політики в частині виплат працівникам кримінально-виконавчих установ. One of the levers to control employee benefits in the public sector, which includes penal institutions, is accounting policies. The purpose of the article is to define elements of accounting policies as the basis for the accounting of employee benefits in the studied institutions. The article analyzes legal documents and literary sources and suggests approaches for improving the accounting policies in terms of employee benefits in penal institutions considering conditions of the national and international accounting standards in the public sector and the specificity of activity of the studied institutions. The list of elements of the accounting policies in terms of paying benefits to employees of penal institutions is systematized. Keywords: accounting policies, elements of accounting policies, employee benefits, obligation.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1662
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1579_IR.pdf384.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.