Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1723
Title: Інноваційний менеджмент проектів енергозбереження та їх фінансування
Other Titles: Innovative energy project and it’s financing management
Authors: Белінська Я.В.
Belinska Yа.V.
Keywords: інтелектуальні мережі енергопостачання,
політика енергозбереження,
інноваційний менеджмент,
охорона навколишнього середовища,
відновлювальні джерела енергії.
Smart Grid,
policy of energy efficiency,
innovative management,
guard of environment,
renewable energy sources.
Issue Date: 2011
Publisher: Вісник Запорізького національного університету
Citation: Белінська Я. В. Інноваційний менеджмент проектів енергозбереження та їх фінансування / Я. В. Белінська // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 2 (10). – С. 178–182.
Abstract: Досліджено підходи інноваційного менеджменту до побудови системи інтелектуальних мереж енергопостачання. Проаналізовано принципи, структуру інтелектуальних мереж енергопостачання, їх задачі та переваги для економіки країни. Досліджено досвід зарубіжних країн щодо розвитку інтелектуальних мереж енергопостачання. Визначено необхідність розвитку подібних мереж в Україні та обґрунтовано ефективність застосування інноваційного менеджменту для управління цим процесом. Запропоновано напрями вдосконалення управління процесом енергозбереження в Україні. Innovative management of the construction Smart Grid is investigation. Principles, structure, task of Smart Grid are analyzed. Experience foreign countries of development of Smart Grid are investigation. Necessity of development Smart Grid in Ukraine and it is grounded efficiency of application of innovative management for this process. Directions of perfection of process control of energy efficiency: are offered in Ukraine.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1723
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1607_IR.pdf552.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.