Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1799
Title: Інформаційні технології як засіб формування інформаційного суспільства в Україні
Other Titles: Information technologies as a means of formation of the information society in Ukraine
Authors: Субіна Т.В.
Subina T.V.
Keywords: Інформаційні технології,
телекомунікації,
суспільний прогрес,
інформаційне суспільство.
Information technologies,
telecommunications,
social progress,
information society.
Issue Date: 2006
Publisher: Ірпінь
Abstract: Темою тез є необхідність комп’ютерних технологій, які на сьогоднішній день виступають провідним засобом здобутку знань і є важливим засобом формування інформаційного суспільства. Інформаційні ресурси є невід’ємною складовою суспільного прогресу. Порушується питання організаційно-правового забезпечення зближення національних та міжнародних технічних стандартів. The theme of the thesis is the need for computer technologies, which today are the leading means of acquiring knowledge and are an important means of formation of the information society. Information resources are an integral part of social progress. The issue of organizational and legal provision of convergence of national and international technical standards is being violated.
Description: Субіна Т. В. Інформаційні технології як засіб формування інформаційного суспільства в Україні / Т. В. Субіна // Фінансово-правові дослідження: теорія та практика : зб. тез до 5-ї річниці створення Науково-дослідного ін-ту фін. права / Держ. податкова адміністрація України, Академія правових наук України [та ін.].  Ірпінь, 2006.  С. 122- 125.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1799
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1638_IR.pdf196.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.