Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1844
Title: Переробка та утилізація хромомістких відходів
Other Titles: Processing and utilization of chromium-containing waste
Authors: Гомеля М.Д., Сагайдак І.С.
Gomelya М.D., Sagaydаc I.S.
Keywords: сполуки хрому,
іонообмінна технологія,
регенераційний розчин,
утилізація.
сchromium compounds,
ion-exchange technology,
regeneration solution,
recycling.
Issue Date: 2004
Publisher: Одесса : ЦНТЭПИ ОНЮА.
Citation: Гомеля М. Д. Переробка та утилізація хромомістких відходів / М. Д. Гомеля, І. С. Сагайдак // Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов : сб. науч. статей к матер. V Межд. науч.-практ. конф., г. Одесса, 8-9 апреля 2004 г. / Министерство охраны окружающей природной среды Украины [и др.]. – Одесса : ЦНТЭПИ ОНЮА. – 2004. – С. 143–147.
Abstract: У статті представлені результати дослідження переробки елюатів, отриманих в результаті регенерації аніонітів від хрому (VI), для вилучення цінних компонентів, а саме хромату амонію; розчинів, які використовуються в технологіях фарбування шкіри; хромату барію. Запропоновані методи переробки дозволяють створювати маловідходні технології та виділяти хромати у вигляді корисних продуктів. The article presents the results of the study of the processing of eluates obtained by the regeneration of anion exchangers from chromium (VI), to extract valuable components, namely ammonium chromate, solutions used in leather painting technology, barium chromate. The proposed methods of processing allow the creation of low-waste technologies and the release of chromates in the form of useful products.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1844
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1678_IR.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.