Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1860
Title: Інноваційний розвиток економіки та виробництво безпечної продукції – шлях України в ЄС
Other Titles: Innovative economic development and the production of safe products are the path of Ukraine to the EU
Authors: Авраменко Н.Л., Дем’янчук Г.В.
Avramenko N.L., Dem’yanchuk G.V.
Keywords: інновації,
комерціалізація інновацій,
інноваційна діяльність,
стимулювання,
оподаткування.
innovation,
commercialization of innovations,
innovation,
stimulation,
taxation.
Issue Date: 2017
Publisher: Львів : Видавництво Львівської політехніки.
Abstract: У роботі розглянуто основні чинники забезпечення комерціалізації технологічних інновацій в Україні: кадрове забезпечення; нарощення наукового потенціалу у взаємозв’язку з фінансуванням прикладних досліджень та необхідністю концентрації фундаментальних досліджень в державному академічному і вузівському секторах, а прикладних – у підприємницькому; державне стимулювання; вдосконалення нормативно-правової бази України тощо. The main factors of ensuring the commercialization of technological innovations in Ukraine are considered in the paper: staffing; the increase of scientific potential in connection with the financing of applied research and the need for the concentration of fundamental research in the state academic and university sectors, and applied - in entrepreneurship; state incentives; improvement of the regulatory framework of Ukraine, etc.
Description: Авраменко Н. Інноваційний розвиток економіки та виробництво безпечної продукції – шлях України в ЄС / Н. Авраменко, Г. Дем’янчук // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІІI Міжн. наук.-практ. конф. пам’яті професора Петра Столярчука, м. Львів, 11-12 травня 2017 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Микийчук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 30–31.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1860
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1687_IR.pdf251.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.