Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГусятинська Н.А., Чорна Т.М., Касян І.М.-
dc.contributor.authorGusyatinska N.А., Chorna T.М., Kasian I.M.-
dc.date.accessioned2018-02-05T11:18:46Z-
dc.date.available2018-02-05T11:18:46Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1890-
dc.descriptionГусятинська Н. А. Застосування сучасних дезінфікуючих засобів в технології зберігання цукрових буряків / Н. А. Гусятинська, Т. М. Чорна, І. М. Касян // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : зб. праць за підсумками V Міжн. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів / Кабінет Міністрів України, Мін-во освіти і науки України та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2015. – С. 143–144.uk_UK
dc.description.abstractТехнологічна якість сировини в значній мірі визначає ефективність роботи всіх станцій цукрового заводу, якість та вихід готової продукції, величину витрат паливно-енергетичних ресурсів, що в кінцевому підсумку відображається у собівартості продукції та рентабельності виробництва. Матеріал присвячено актуальним дослідженням, спрямованим на розроблення сучасних способів зберігання цукрових буряків з метою забезпечення їх високоїтехнологічної якості. Technological quality of raw materials largely determines the efficiency of all stations of the sugar plant, the quality and output of finished products, the cost of fuel and energy resources, which ultimately reflected in the cost of production and profitability of production. The material is devoted to actual research aimed at the development of modern methods of storage of sugar beets in order to ensure their hightechnological quality.uk_UK
dc.publisherКиїв : НУБіП Україниuk_UK
dc.subjectЗберігання цукрових буряків,uk_UK
dc.subjectякість сировини,uk_UK
dc.subjectдезінфекціяuk_UK
dc.subjectSugar beet storage,uk_UK
dc.subjectraw material quality,uk_UK
dc.subjectdisinfectionuk_UK
dc.titleЗастосування сучасних дезінфікуючих засобів в технології зберігання цукрових буряківuk_UK
dc.title.alternativeApplication of modern disinfectants in the technology of storage of sugar beetuk_UK
dc.typeThesisuk_UK
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1812_IR.pdf230.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.