Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1965
Title: Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
Other Titles: Administrative-legal process of law of the relations deshadowing in the field of production and realization of public utilities
Authors: Чеховська І.В.
Chekhovska I.V.
Keywords: житлово-комунальні послуги,
тіньові відносини,
детінізація,
адміністративно-правовий режим,
адміністративна відповідальність.
public utilities,
shadow relations,
deshadowing,
administrative-legal process of law,
administrative responsibility.
Issue Date: 2006
Publisher: Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь.
Citation: Чеховська І. В. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Василівна Чеховська ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006 – 221 с.
Abstract: Дисертація присвячена комплексному дослідженню стану організаційного та адміністративно-правового забезпечення детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Розглядається організація виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг як об’єкт тіньових відносин. Формулюється поняття детінізації відносин у названій сфері та здійснюється класифікація суб’єктів детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг. Встановлюються найбільш потужні джерела тіньових відносин у житлово-комунальній сфері, способи та фактори їх відтворення, формулюються пропозиції щодо їх мінімізації. Визначається поняття „адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг”, а також ряд інших понять: „тіньовий оборот у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг”, „детінізація відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг”, „комплексна система детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг”, „фактори відтворення тіньових відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг”. Обґрунтовуються пропозиції щодо формування збалансованого адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації ЖКП. Розглядаються пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства у напрямах вдосконалення організації, інформаційного забезпечення, адміністративної відповідальності у досліджуваній сфері. The thesis is dedicated to the complex investigation of the condition of organizational and administrative-legal provision of the relations deshadowing in the field of production and realization of the public utilities. The object of shadow relations is focused upon – the organization of production and realization of public utilities. The notion of the relations deshadowing in the above-mentioned field is formulated and the classification of relations deshadowing subjects in the field of production and realization of public utilities is suggested. The most powerful sources of shadow relations in the field of public utilities, methods and factors of their reproduction are defined with propositions of their minimization formulated. The notion „administrative-legal process of the relations deshadowing in the field of production and realization of public utilities” is defined, including such notions as: „shadow turnover in the field of production and realization of public utilities”, „the relations deshadowing in the field of production and realization of public utilities”, „complex system of the relations deshadowing in the field of production and realization of public utilities”, „factors of shadow relations reproduction in the field of production and realization of public utilities”. Propositions on the creation of well-balanced administrative-legal process of law of the relations deshadowing in the field of production and realization of public utilities are substantiated. Proposition on additions and amendments to the current legislation in the field of organization of improvement, dataware, administrative responsibility in the field of research are examined.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1965
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2031_IR.pdf19.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.