Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1967
Title: До проблеми підвищення ефективності вивчення латинської мови студентами - правниками
Other Titles: To the Problem of Improving the Efficiency of Learning Latin by Law Students
Authors: Дьома Н.С., Радзевановська О.А.
Dyema N.S. Radzevanovska O.A.
Keywords: Римське право,
латинська мова,
ефективність вивчення,
студенти- правовики,
міжпредметні зв’язки
Roman law,
Latin,
efficiency of learning,
law students,
interdisciplinary relations
Issue Date: 2015
Publisher: К. : Нац. акад. внутр. справ
Abstract: Теза розглядає викладання латинської мови студентам юристам. Вона торкається проблеми ефективності вивчення латинської мови майбутніми юристами. Автори вказують на важливість міжпредметних зв’язків латинської мови з римським правом та іноземними мовами. The thesis examines the teaching of Latin language by law students. It touchers the problem of the efficiency of learning Latin by law students. The authors point to the importance of the interdisciplinary relations of Latin with Roman law and foreign languages.
Description: Дьома Н. С. До проблеми підвищення ефективності вивчення латинської мови студентами - правниками / Н.С. Дьома, О.А.Радзевановська // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права : зб. наук. праць за матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 30 квітня 2015 р. / ред. кол.: В. В. Чернєй, І. Г. Галдецька [та ін.] ; Мін-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ [та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 50–53.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1967
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1852_IR.pdf539.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.