Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/2026
Title: Податкове регулювання екологічної безпеки
Other Titles: Tax regulation of environmental safety
Authors: Авраменко Н.Л.
Avramenko N.L.
Keywords: екологічні податки,
штрафи,
економічні методи,
лімітування забруднення,
збори за забруднення,
електронні відходи
environmental taxes,
fines,
economic methods,
pollution limitation,
pollution charges,
electronic waste
Issue Date: 2017
Publisher: Кременчук : ПП Щербатих О. В.
Citation: Авраменко Н. Л. Податкове регулювання екологічної безпеки / Н. Л. Авраменко // Сталий розвиток в умовах глобалізаційних процесів сучасності : колективна монографія / за заг. ред. О. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2017. – С. 136–156.
Abstract: У п.1.2. монографії розглядається вплив Податкового кодексу на мінімізацію забруднень навколишнього середовища України. Запропоновані зміни Порядку обрахунку екологічного податку шляхом встановлення науково-обґрунтованих значень ставок податку та одиницю забруднень, лімітування природокористування, запровадженню податків на упаковку, небезпечну продукцію та електронні відходи In clause 1.2. the monograph examines the impact of the Tax Code on minimizing environmental pollution in Ukraine. Proposed changes to the procedure of calculating environmental tax by establishing scientifically-based values of tax rates and pollution units, limitation of environmental use, introduction of taxes on packaging, hazardous products and electronic waste
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2026
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1894_IR.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.