Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/2080
Title: Формування екологічної етики спеціаліста
Other Titles: Formation of environmental specialist ethics
Authors: Авраменко Н.Л.
Avramenko N.L.
Keywords: екологічна етика,
екологічний етикет,
екоцентричний підхід,
екологічна культура,
екологічна освіта
ecological ethics,
ecological etiquette,
ecocentric approach,
ecological culture,
ecological education
Issue Date: 2005
Publisher: Ірпінь : НАДПСУ
Abstract: В роботі розглядається роль екологічної освіти у формуванні екологічної етики спеціаліста, а також важливість формування у майбутніх фахівців сучасного гуманістичного екоцентричного підходу, який ставить у центр екологічних проблем стійкість живої природи і залежність від неї існування людського соціуму, що безумовно буде впливати на вирішення екологічних проблем та стан природної динамічної рівноваги The role of ecological education in shaping the ecological ethics of the specialist is considered, as well as the importance of forming a future humanistic ecocentric approach to future specialists, which places the environmental sustainability in the center of the ecological problems and the dependence on it of the existence of the human society, which will undoubtedly influence the resolution of environmental problems and state of natural dynamic equilibrium
Description: Авраменко Н. Л. Формування екологічної етики спеціаліста / Н. Л. Авраменко // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти : матер. третіх Ірпінських міжн. наук.-пед. читань, м. Ірпінь, 12-13 травня 2005 р. / Академія педагогічних наук України, Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь : НАДПСУ, 2005. – C. 391–394.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2080
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1926_IR.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.