Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/2123
Title: Витрати виробництва — важлива економічна категорія ефективного господарювання ринкової економіки
Other Titles: Costs of production — an important economic category effective management of the market economy
Authors: Остапенко Я.О.
Ostapenko Ya.O.
Keywords: витрати виробництва
облік витрат
собівартість
the cost of production
cost accounting
cost
Issue Date: 2000
Publisher: К. : КНЕУ
Abstract: Розкрито сутність витрат на виробництво. Доведено важливість обліку витрат за ринкових умов господарювання.
The essence of production costs. Proved the importance of cost accounting in market conditions.
Description: Остапенко Я. О. Витрати виробництва – важлива економічна категорія ефективного господарювання ринкової економіки / Я. О. Остапенко // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні : тези доповідей міжн. наук.-практ. конф., 16-18 жовтня 2000 року / Наук.-метод. комісія з екон. освіти Мін-ва освіти і науки України [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2000 – С. 90–91.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2123
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1950_IR.pdf418.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.