Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/22
Title: Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління
Other Titles: Environmental management and steady development: economy, ecology, management
Authors: ДПСУ, НУДПСУ, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, каф. ТЕБ
Keywords: природокористування
сталий розвиток
екологічні правовідносини
екологобезпечний розвиток
акціонування
консолідований аудит
екологічне страхування
екологічна безпека
екологічний маркетинг
управління проектами
проектний менеджмент
екологізована економіка
екосистемні послуги
біодеградоване пакування
екологічне знання
екологічна свідомість
екологічний слід
environmental management
steady development
ecological legal relationships
development of ecological-safety
development
corporatization
consolidated audit
ecological insurance
ecological safety
ecological marketing
project management
ecological economy
ecosystem services
biodegradable packaging
ecological knowledge
ecological consciousness
ecological footprint
Issue Date: 2014
Citation: Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014.- 396 с.
Abstract: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції містить статті, у яких розкриваються проблемні питання щодо застосування економіко-правових механізмів у природокористуванні та охороні навколишнього середовища; управління проектами в контексті сталого розвитку регіонів; сучасні тенденції управління бізнесом на принципах глобального договору; розвиток ринку екологічного підприємництва; екологічна безпека і управління якістю продукції/послуг: точки дотику; формування культури безпеки і екологічного світогляду населення як передумова сталого розвитку держави та ін. Collection of Materials of International Scientific and Practical Conference contains articles in which revealed problems concerning the use of economic and legal mechanisms in environmental management and environmental protection; project management in the context of steady development; modern trends of business management principles of the Global Compact; market development of environmental business; environmental safety and quality management of products / services: common ground; creating a culture of safety and environmental philosophy of the population as a precondition for steady development of the country and others.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/22
ISBN: 978-966-377-358-4
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005ir.pdf4.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.