Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/253
Title: Імітаційні експерименти при прийнятті інноваційних рішень щодо організації ділових процесів
Other Titles: Simulation experiments in making decisions related to the innovative business processes
Authors: Погорєловська І.Д., Ситник В.Ф.
Pogorielovskа I.D., Sitnik V.F.
Keywords: Організаційна структура,
інноваційні рішення,
імітаційне моделювання,
модернізація податкової служби
Organizational structure,
innovative solutions,
simulation,
modernization of tax service
Issue Date: 2001
Publisher: К. : КНЕУ
Citation: Міжвідомчий науковий збірник
Abstract: Обґрунтовано, що визначення оптимальної кількісної та якісної чисельності персоналу корпорації є домінуючим фактором, який впливає на процес прийняття інноваційних рішень щодо організації бізнес-процесів. Використання методів імітаційного моделювання є важливою умовою прискорення прийняття таких рішень. Імітація ділових ситуацій, які можуть виникнути в корпорації, дає можливість ефективно оцінити організаційну структуру і прийняти відповідне рішення щодо застосування інновації. Proved that the determination of the optimal quantitative and qualitative staffing levels of the corporation - the dominant factor that influences the process of decision-making in the organization of innovative business processes. The use of simulation modeling is an important condition for accelerating the adoption of such decisions. Imitation of business situations that may arise in a corporation allows for effective organizational structure to assess and take a decision on the application of the Related innovations.
Description: Погорєловська І. Д. Імітаційні експерименти при прийнятті інноваційних рішень щодо організації ділових процесів [текст]/ В. Ф. Ситник, І. Д. Погорєловська // Моделювання та інф. системи в економіці: Міжв. наук. зб. Вип.66. – К.: КНЕУ, 2001. - С. 15-20.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/253
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220_IR.pdf115.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.