Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2709
Title: Особливості формування системи державного регулювання корпоративного сектору економіки України
Other Titles: Features of the formation of the system of state regulation of the corporate sector of the Ukrainian economy
Authors: Рябокінь Т.В.
Riabokin T.
Keywords: Корпоративний сектор,
державне регулювання,
еволюція державного регулювання
Corporate sector,
state regulation,
evolution of state regulation
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь
Abstract: Доповідь присвячена вивченню відмінностей становлення державного регулювання економіки в Україні та західних розвинутих країнах The report is devoted to the study of the differences in the state regulation of the economy in Ukraine and the Western developed countries
Description: Рябокінь Т. В. Особливості формування системи державного регулювання корпоративного сектору економіки України / Т. В. Рябокінь // Облік і оподаткування: реалії та перспективи : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., м. Ірпінь. 18-20 квітня 2018 року / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ обліку, аналізу та аудиту, Рада наук. товариства студентів [та ін.]. – Ірпінь : 2018. – С. 548–551. – (До 22-ї річниці Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту (обліково-економічного факультету).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2709
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2659_IR.pdf297.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.