Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2734
Title: Регіональні інвестиційні програми як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку
Other Titles: Regional investment programs as a financial instrument for stimulating regional development
Authors: Кужелєв М.О., Нечипоренко А.В.
Kuzheliev М.О., Nechyporenko A.V.
Keywords: фінансові інструменти,
регіональний розвиток,
регіональні інвестиційні програми,
інвестиційний потенціал регіону
financial instruments,
regional development,
regional investment programs,
investment potential of the region,
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь : Університет ДФС України
Citation: Кужелєв М. О. Регіональні інвестиційні програми як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко // Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : зб. матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 20-22 березня 2018 року / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ фінансів, банківської справи [та ін.]. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 135–137/
Abstract: У тезах доповіді розглянуто регіональні інвестиційні програми як фінансовий інструмент стимулювання регіонального розвитку. Визначено, що для активізації інвестиційної діяльності регіонів актуальним є дослідження концепції вдосконалення механізму реалізації регіональних інвестиційних програм. Дана концепція передбачає визначення комплексу завдань, принципів та методів їх реалізації, критеріїв оцінки ефективності, а також дозволяє комплексно впливати на внутрішні та зовнішні загрози інтересам регіональних інвестиційних програм, уникаючи та мінімізуючи негативний вплив в умовах динамічного зовнішнього середовища. In theses of the report regional investment programs as a financial instrument of stimulation of regional development are considered. It is defined that for activization of investment activities of regions the research of the concept of improvement of the mechanism of implementation of regional investment programs is relevant. This concept provides definition of a complex of tasks, the principles and methods of their realization, criteria for evaluation of efficiency and also allows to influence in a complex internal and external threats to the interests of regional investment programs, avoiding and minimizing negative impact in the conditions of the dynamic external environment.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2734
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2667_IR.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.