Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2849
Title: Досвід зарубіжних держав щодо залучення інвестиційних ресурсів у контексті оподаткування
Other Titles: Experience of foreign countries in attracting investment resources in the context of taxation
Authors: Прокопенко І.А., Гаврилова В.О.
Prokopenko I.A., Havrylova V.O..
Keywords: Податкове стимулювання,
інвестиційна діяльність,
методи податкового стимулювання інвестування.
Tax incentives,
investment activity,
tax incentives for investment.
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь.
Abstract: Проаналізовано досвід зарубіжних держав щодо стимулювання інвестиційної діяльності; виявлено найбільш розповсюджені методи податкового стимулювання інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах; вказано на способи залучення інвестиційних ресурсів у контексті оподаткування. The experience of foreign countries in stimulating investment activity is analyzed; revealed the most widespread methods of tax incentives for investment in foreign countries; is indicated on how to attract investment resources in the context of taxation.
Description: Прокопенко І. А. / Податковий аспект залучення іноземного капіталу в епоху глобалізаційних процесів / І. А. Прокопенко, В.О. Гаврилова // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. науково-комунікативних заходів / Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2014. – С. 230–232.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2849
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3067_IR.pdf191.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.