Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2850
Title: Податкові аспекти інноваційного розвитку економіки
Other Titles: Tax aspects of innovation development of economy
Authors: Прокопенко І.А.
Prokopenko I.A.
Keywords: економічне зростання,
інноваційні технології,
інноваційна діяльність,
інвестиційно-інноваційна діяльність,
податкові пільги.
economic growth,
innovation technologies,
innovation activity,
investment-innovation activity,
tax privileges.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь : Університет ДФС України.
Abstract: Уточнено роль податкових пільг як пріоритетного методу активізації інвестиційної та інноваційної діяльності; запропоновано вибіркові селективні регулюючі механізми оподаткування для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності нерезидентів, уточнено поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність» з точки зору оподаткування. The role of tax privileges as a priority method of activating investment and innovation activity is specified; Selective selective regulatory mechanisms of taxation were proposed for stimulating investment and innovation activity of non-residents, the concept of "innovation-investment activity" from the point of view of taxation was specified.
Description: Прокопенко І.А. Податкові аспекти інноваційного розвитку економіки / І. А. Прокопенко // Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, (23 лютого 2018 р., м. Ірпінь) – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 56–58.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/2850
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3066_IR.pdf468.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.