Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3037
Title: До питання правового регулювання забезпечення охорони та захисту людини за допомогою зброї в Україні
Other Titles: On the issue of legal regulation of the provision of protection and protection of man with the use of weapons in Ukraine
Authors: Параниця С.П.
Paranytsia S.P.
Keywords: механізм,
правове регулювання,
адміністративне право,
сутність.
mechanism,
legal regulation,
administrative law,
essence.
Issue Date: 2010
Publisher: Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір : матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених , м. Донецьк, 20 березня 2010 р. / Мін-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т [та ін.]. – Донецьк.
Abstract: Досліджуються категорії механізм правового регулювання в адміністративному праві. Проаналізовано елементи адміністративно правового механізму забезпечення прав. The categories of the mechanism of legal regulation in the administrative law are studied. The elements of the administrative and legal mechanism for the provision of rights are analyzed.
Description: Параниця С. П. До питання правового регулювання забезпечення охорони та захисту людини за допомогою зброї в Україні / С. П. Параниця // Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір : матер. міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених , м. Донецьк, 20 березня 2010 р. / Мін-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т [та ін.]. – Донецьк, 2010. – С. 159–161.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3037
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3261_IR.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.