Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3045
Title: Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку
Other Titles: The main trends of the development of the coal industry in the world market
Authors: Грищук С.В.
Grischuk S.V.
Keywords: вугільна промисловість,
податковий механізм,
важелі податкового регулювання.
coal industry,
tax mechanism,
levers of tax regulation.
Issue Date: 2017
Publisher: Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 24-25 листопада 2017 р. / Нац. академія наук України, Наук.-навч. центр прикладної інформатики, Ін-т інноваційної освіти. – К. : Інститут інноваційної освіти.
Abstract: У тезі проаналізовано сучасний стан функціонування вугільної промисловості на світовому ринку регулювання вугільної промисловості, його ефективність та теоретично обґрунтовано необхідність запровадження нових важелів. The thesis analyzes the current state of the functioning of the coal industry in the world market for coal industry regulation, its efficiency and the theoretically grounded the necessity of introducing new levers.
Description: Грищук С. В. Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку / С. В. Грищук // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 24-25 листопада 2017 р. / Нац. академія наук України, Наук.-навч. центр прикладної інформатики, Ін-т інноваційної освіти. – К. : Інститут інноваційної освіти, 2017. С. 71–73.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3045
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3268_IR.pdf144.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.