Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3047
Title: Зміст та поняття адміністративного правопорушення і відповідальність
Other Titles: Content and concept of administrative offense and liability
Authors: Параниця С.П., Корольова І.В.
Paranytsia S.P., Koroleva I.V.
Keywords: юридична відповідальність,
адміністративна відповідальність,
адміністративне правопорушення,
державний примус.
legal responsibility and administrative responsibility,
administrative violations,
state coercion.
Issue Date: 2011
Publisher: Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми та практика : зб. матер. ІІІ Всеукр. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 11 березня 2011 р / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупольський держ. ун-т [та ін.] ; за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь.
Abstract: Проаналізовано сучасні погляди на поняття адміністративної відповідальності. Визначено загальні та спеціальні ознаки адміністративної відповідальності. The modern views on the concept of administrative responsibility are analyzed. General and special features of administrative liability are defined.
Description: Параниця С. П. Зміст та поняття адміністративного правопорушення і відповідальність / С. П. Параниця, І. В. Корольова // Сучасний розвиток державотворення та право творення в Україні: проблеми та практика : зб. матер. ІІІ Всеукр. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 11 березня 2011 р / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріупольський держ. ун-т [та ін.] ; за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2011. – С. 81–83. – (Присвячується 20-річчю МДУ).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3047
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3270_IR.pdf287.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.