Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3050
Title: Вогнепальна зброя – як предмет корупційних зловживань в діяльності посадовців
Other Titles: Firearms - as a subject of corruption abuses in the activities of officials
Authors: Параниця С.П.
Paranytsia S.P.
Keywords: Вогнепальна зброя,
корупція,
зловживання посадовців.
Firearms,
corruption,
abuse of officials.
Issue Date: 2007
Publisher: Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. / Ін-т права та правосуддя ім. О. Малиновського Нац. ун-ту «Острозька академія». – Острог.
Abstract: Розкрито поняття корупції та конфлікту інтересів, причин їх виникнення та шляхів подолання. Досліджено роль та існуючу практику участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції; діючу систему підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції. The concept of corruption and conflict of interests, causes of their occurrence and ways of overcoming are revealed. The role and existing practice of public participation in measures to prevent and counteract corruption is explored; the current system of training civil servants on the prevention and counteraction of corruption.
Description: Параниця С. Вогнепальна зброя – як предмет корупційних зловживань в діяльності посадовців / С. Параниця // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2007 р. / Ін-т права та правосуддя ім. О. Малиновського Нац. ун-ту «Острозька академія». – Острог, 2007. – С. 107–109.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3050
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3273_IR.pdf306.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.