Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/308
Title: Міжнародні економічні відносини. Частина 1
Authors: Шостак Л.Б., Олешко А.А., Дікарєв О.І., Бадрак О.С.
Keywords: міжнародні економічні відносини,
глобалізація,
регіонолізація,
світогосподарські процеси,
віртуалізація міжнародної економіки,
інформаційне суспільство,
міжнародний рух капіталу,
валютно-фінансові відносини,
офшорні юрисдикції
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет державної податкової служби України
Citation: Міжнародні економічні відносини : у 2 ч. Ч. 1: [навчальний посібник] / Л. Б. Шостак, А. А. Олешко, О. І. Дікарєв, О. С. Бадрак; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2016. – 489 с.
Abstract: У навчальному посібнику розкрито основні питання теорії, методології та прак-тики міжнародних економічних відносин. Начальний матеріал викладено з урахуванням новітніх тенденцій у міжнародних економічних відносинах, спричинених глобалізацією та регіонолізацією світогосподар-ських процесів, віртуалізацією міжнародної економіки, формуванням інформаційного суспільства, динамічними змінами у міжнародному русі капіталу, робочої сили, валют-но-фінансових відносинах, переформатуванням міжнародних фінансових і торговель-них центрів і умов функціонування офшорних юрисдикцій. Особливу увагу приділено проблемам економічної безпеки у міжнародних еко-номічних відносинах та її фінансовій, енергетичній та інноваційній складовим. Методика викладення матеріалу ґрунтується на теоретичних напрацюваннях за-стосування вищої школи та практичного досвіду фахівців побудови і реалізації міжна-родних економічних відносин. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищої школи, а також широкого кола читачів, яких цікавить проблематика міжнародних економічних відносин.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/308
ISBN: 978-966-337-389-8
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272_IR.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.