Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3130
Title: Світовий досвід корпоративного управління та можливість його імплементації у вітчизняну практику
Other Titles: International experience of corporate management and possibility of its implementation in domestic practice
Authors: Нечипоренко А.В., Ковальова К.В.
Nechyporenko A.V., Kovaleva K.V.
Keywords: корпоративне управління,
інвестиції,
підприємство.
corporative management,
investment,
enterprise.
Issue Date: 2018
Publisher: Сучасні проблеми глобалізацій них процесів у світовій економіці : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т [та ін.]. – К. : НАУ.
Abstract: У тезах розглянуто моделі корпоративного управління у країнах з розвиненою ринковою економікою. Визначено, що у ході проведення реформ в Україні потрібно сформувати моделі із урахуванням зарубіжного досвіду в галузі інформаційних технологій, що формує web-стиль діяльності, та корпоративного управління із загальносвітовими тенденціями. In the theses models of corporate management in the countries with the developed market economy are considered. It is defined that during reforms in Ukraine it is necessary to create models taking into account foreign experience in the field of information technologies, forms web style of activity, and corporate management with universal trends.
Description: Нечипоренко А. В. Світовий досвід корпоративного управління та можливість його імплементації у вітчизняну практику / А. В. Нечипоренко, К. В. Ковальова // Сучасні проблеми глобалізацій них процесів у світовій економіці : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т [та ін.]. – К. : НАУ, 2018. – С. 150–152.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3130
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3353_IR.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.