Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3142
Title: Реалізація положень сталого розвитку умовах глобалізації
Other Titles: Implementation of the provisions of sustainable development under the conditions of globalization
Authors: Полюхович А.Д., Цимбалюк С.Я.
Polukhovich A.D. Tsimbalyuk S.Ya.
Keywords: положення сталого розвитку,
навколишнє середовище.
sustainable development,
environment.
Issue Date: 2018
Publisher: Нац. ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Полюхович А. Д. Реалізація положень сталого розвитку в умовах глобалізації / А. Д. Полюхович, С. Я. Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. VІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ірпінь, 12-20 листопада 2018 р. / Нац. ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 46–49.
Abstract: У тезі розглядаються положення сталого розвитку глобалізації світової економіки в умовах навколишнього середовища. The thesis examines the situation of sustainable development of globalization of the world economy in the environment.
Description: Список використаних джерел: 1. Буркинский В. Б., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономикоэкологические основы регионального природопользования и развития: монография/ред. Феникс. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2005. С. 575. 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - URL: http:// www . ukrstat.gov.ua (дата звернення 29.10.2018). 3. Офіційний сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Інформаційна довідка про основні показники розвитку паливного- енергетичного розвитку України. - URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/offidalcategory?catjd=245183225 (дата звернення 30.10.2018). 4. Старикова Е. А. Современные подходы к трактовке концепции устойчивогоразвития. Вестник РУДН. Москва, 2017. № 1. - С. 7-17. - uRL: https://mgimo .ru/upload/iblock/99d/973-122-PB-1.pdf (дата звернення 29.10.2018 ).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3142
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3365_IR.pdf330.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.