Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3146
Title: Зелений туризм як перспективний напрямок євроінтеграції України
Other Titles: Green tourism as a promising direction of European integration of Ukraine
Authors: Цимбалюк С.Я., Морозова І.В.
Tsimbalyuk S.Ya., Morozova I.V.
Keywords: зелений туризм,
євроінтеграція.
green tourism,
eurointegration.
Issue Date: 2018
Publisher: Нац. ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь.
Citation: Цимбалюк С. Я. Зелений туризм як перспективний напрямок євроінтеграції України / С. Я. Цимбалюк, І. В. Морозова // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матер. VІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ірпінь, 12-20 листопада 2018 р. / Нац. ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 65–68.
Abstract: У тезі розглядається поняття зелений туризм, який є одним найприбутковіших галузей світової економіки. The thesis examines the concept of green tourism, which is one of the most profitable sectors of the world economy.
Description: Список використаних джерел: 1. Дарчук В. Г. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.03 / В. Г. Дарчук. - Донецьк, 2014. -21 с. 2. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua/. 3. Гордієнко О. Фонди підтримки підприємництва «осідлали» тему сільського туризму в Україні / О. Гордієнко. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/gordienko.htm 4. Довгаль О. В. Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села [Електронний ресурс] / О. В. Довгаль // Все про туризм. - 2013. - Режим доступу до ресурсу: http://tourlib.net/statti_ukr/dovgal.htm. 5. Про сільський зелений туризм: Закон України. Проект від 12.04.2007 р. №3467 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_siltur.htm 6. Мельниченко С.В. Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні / С.В. Мельниченко, А.Ю. Єременко // Київський національний торговельно-економічний університет [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ecologylife.ru
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3146
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3369_IR.pdf285.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.