Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3200
Title: Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
Other Titles: Characteristics of formation of the state financial policies in the conditions of European integration of Ukraine
Authors: Кужелєв М.О., Житар М.О.
Kuzheliev М.О., Zhytar М.О.
Keywords: фінансова політика держави,
бюджетна політика,
фінансова стратегія,
фінансові ресурси.
financial policy of the state,
fiscal policy,
financial strategy,
financial resources.
Issue Date: 2015
Publisher: Збірник наукових праць Національного університету державної фіскальної служби України.
Citation: 1. Запатріна І.В. Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір / І.В. Запатріна // Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 2. - С. 59-73. 2. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. В. Лисяк. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 594 с. 3. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія /І. О. Луніна. - К. : Наукова думка, 2006. - 432 с. 4. Савченко К. В. Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної Політики держави / К.В. Савченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету: наук.-практ. журн. - 2013. - № 1. - С. 77-85. - Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.Ua/files/2013/01/7.pdf 5. Сіташ Т. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика / Т. Сіташ // Академічний огляд № 1 (42), 2015. 6. Конституція України. - Режим доступу: http: //www.president.gov.ua/documents/constitution 7. Проект електронної системи публічних закупівель. - Режим доступу: http: //prozorro .org/ 8. Кужелєв М. О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М. О. Кужелєв, М.О. Житар // Збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», Переяслав-Хмельницький, 2015. - С.14-18. 9. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку: монографія / за ред. І. Я. Чугунова. - К. : ДННУ АФУ, 2009. - 848 с. 10. Чугунов І. Я. Бюджетна складова суспільного розвитку / І. Я. Чугунов, А. А. Максюта // Вісник КНТЕУ. - 2012. - № 3. - С. 45-54. 11. Чугунов І. Я. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин // Вісник КНТЕУ. - 2011. -№4. - С. 13-22. 12. Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави / І.О. Лютий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2005. - Вип. 79. - С. 4-6. 13. Петрушевська В. В. Трансформаційні напрямки фінансової політики в процесі стабілізації економіки України // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - C. 46-51.
Кужелєв М. О. Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України [Електронний ресурс] / М. О. Кужелєв, М. О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної фіскальної служби України. – 2015. – № 2. – С. 154–163. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnuds/index.html.
Abstract: У статті розглядаються особливості формування державної фінансового політики в умовах європейської інтеграції України. Представлені особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України та з урахуванням практичної потреби, які враховують принципи, складові, методи та інструменти. Зазначено, що метою, яку необхідно досягти в Україні на основі оптимізації фінансової політики, може стати комплексний вплив всіх її складових на розвиток реального сектора національної економіки. The article describes the features of the formation of the state financial policy in the context of European integration of Ukraine. The features of formation of the state financial policy in the context of European integration of Ukraine, taking into account the practical requirements, which include the principles that make up, methods and tools. It was noted that the goal to be achieved in Ukraine on the basis of a financial policy optimization, can be a complex effect of all its components in the development of the real sector of the national economy.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3200
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3422_IR.pdf397.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.