Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3212
Title: Види послуг, які можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності: реальність та перспективи
Other Titles: Types of services which may be provided by subjects private detective (executive) activity: reality and perspectives
Authors: Лисеюк А.М.
Lyseiuk A.M.
Бойко М.Л.
Boyko M.L.
Keywords: приватна детективна діяльність
детективні послуги
законопроекти
правова доктрина
недержавні суб'єкти
private detective activity
detective services
proposed legislation
legal doctrine
non-state subjects
Issue Date: 2018
Publisher: Порівняльно-аналітичне право
Citation: Лисеюк А. М. Види послуг, які можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності [Електронний ресурс] : реальність та перспективи / А. М. Лисеюк, М. Л. Бойко // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 338–339. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/.
Abstract: У статті розглядаються основні положення правової доктрини про надання детективних послуг в Україні. Аналізуються позиції вчених і законопроекти про приватну детективну діяльність. Основна увага звернена на висвітлення правово¬го статусу суб'єктів приватної детективної діяльності, обсягу послуг, які надаються приватними детективами. Розкрито взаємини між суб'єктами приватної детективної діяльності і державними правоохоронними органами, іншими держав¬ними інститутами. Обґрунтовано, що правова доктрина надання детективних послуг є соціально значущою, офіційною, цілеспрямованою, науковою, системною та може служити основою для формування державної політики і вдосконалення законодавства в зазначеній сфері.
The main provisions of the legal doctrine on the provision of detective services in Ukraine are considered. The position of scientists and the draft laws «On private detective activity» are analyzed. The main attention is paid to coverage of the legal status of subjects of private detective activity, the volume of services are represented as private detectives. The relationship between subjects of private detective activity and state law enforcement agencies, other public institutions are disclosed. It is proved that the legal doctrine of rendering detective services is socially meaningful, formal, single-minded, scientific, systematic, and can serve as a basis for the formation of public policy and the improvement of legislation in the sphere of a specified.
Description: 1. Баликіна-Галанець Л. І. Можлива роль суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки в Україні / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів : вітчизняна та зарубіжна практика : Тези Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 2 березня 2017 р.) / [С. М. Лаптєв, А. Й. Француз, Т. Гардапхадзе та ін.] ; під заг. ред. А. Й. Француза. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – С. 73-75. 2. Вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.05.2017 року у справі № 607/13940/16-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67313989. 3. Рішення Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.04.2016 року у справі № 213/113/16-ц [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57177537. 4. Соломяна А. В. Детективна діяльність : особливості запобіжного впливу на злочинність / А. В. Соломяна // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : Зб. наук. праць / [відп. ред. О. В. Козаченко]. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 120-123. 5. Ухвала слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 26.01.2018 року у справі № 760/2273/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71909294. 6. Рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 12.06.2018 року у справі № 821/284/18 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74815627. 7. Ухвала Апеляційного суду Житомирської області від 25.05.2016 року у справі № 279/11609/15-ц [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57932270. 8. Вирок Кременчуцького районного суду Полтавської області від 24.06.2016 року у справі № 536/159/16-к [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58534644.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3212
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3434_IR.pdf134.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.