Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3250
Title: Сучасний стан нормативно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні
Other Titles: The modern status of normative legal regulation of professional orientation system management in Ukraine
Authors: Будник Ю.А.
Budnyk Y.A.
Keywords: Професійна орієнтація,
нормативно-правове регулювання,
управління системою професійної орієнтації населення,
професійне самовизначення,
функції професійної орієнтації.
Professional orientation,
normative-legal regulation,
management of the system of professional orientation of the population,
professional self-determination,
functions of professional orientation.
Issue Date: 2015
Publisher: Фінансове право.
Citation: Будник Ю. А. Сучасний стан нормативно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні / Ю. А. Будник // Фінансове право. – 2015. – № 3 (33). – С. 47–51.
Abstract: У статті проаналізовано особливості сучасного стану розвитку нормативно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні. Визначено, що на сьогоднішній день сформовано правові підвалини забезпечення права особистості на професійне самовизначення та реалізацію здатності до праці. Окреслено шляхи подолання недоліків та прогалин правового регулювання, які негативно впливають на реалізацію права особистості у досліджуваній сфері. The article analyzes the peculiarities of the current state of development of regulatory legal regulation of the system of professional orientation in Ukraine. It is determined that for today the legal bases of ensuring the right of the person to professional self-determination and realization of ability to work are formed. The ways of overcoming the shortcomings and gaps of legal regulation, which adversely affect the realization of the right of personality in the field of study, are outlined.
Description: 1. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р. № ETS № 163// Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – ст. 42. 2. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 // Офіційний вісник України. 2008. – № 72. – ст. 2426. 3. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – ст. 243. 4. Порядок надання територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з професійної орієнтації осіб: Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.01.2013 р. № 2 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 9. – ст. 361. 5. Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається: Наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України і Міністерства у справах молоді і спорту України від 02.06.1995 р. № 159/30/1526 // Збірник нормативно-правових актів у сфері професійної підготовки молоді / Упоряд. К. І. Шевченко. – Тернопіль: Диво, 2001. – 278 с. 6. Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: Наказ Міністерства оборони України від 05.06.2014 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 58. – ст. 1588. 7. Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 10.12.2014 р. № 883 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 6. – ст. 128.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3250
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3472_IR.pdf8.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.