Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3263
Title: Процесуально-правові засади діяльності міжнародних організацій у сфері боротьби зі злочинністю
Other Titles: Procedural and legal principles of the activities of international organizations in the field of combating crime
Authors: Цимбал П.В., Калганова О.А.
Tsymbal P.V., Kalganova O.A.
Keywords: міжнародне співробітництво,
кримінальне провадження,
кримінальне правосуддя,
попередження злочинності,
проведення розслідувань,
експертизи,
громадянське суспільство.
international cooperation,
criminal proceedings,
criminal justice,
crime prevention,
investigation,
expertise,
civil society.
Issue Date: 2018
Publisher: Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь.
Citation: Цимбал П. В. Процесуально-правові засади діяльності міжнародних організацій у сфері боротьби зі злочинністю / П. В. Цимбал, О. А. Калганова // Фіскальна політика : теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. тез допов. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листопада 2018 р. : в 2-х ч. : До 100 – річчя створення навчального закладу / Держ. фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Ч. 2. – С. 200–203. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 121).
Abstract: У даній публікації визначено процесуально-правові засади діяльності міжнародних організацій у сфері боротьби зі злочинністю. Також визначено форми міжнародного співробітництва. This publication determines the procedural and legal framework for the activities of international organizations in the field of combating crime. Also defined forms of international cooperation.
Description: 1. Голіна В.В., Колодяжний М.Г. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні // Проблеми боротьби зі злочинністю. 2010/108. С. 169-177. 2. Декларация принципов и программа действий программы Организации Объеднненных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: приняты резолюцией 46/152 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1991 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/crime91.shtml (дата звернення: 05.08.2018). 3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 2001. Т. 3: К-М. 792 с.: іл. URL: http://leksika.com.ua/10530524/legal/mizhnarodna_asotsiatsiya_kriminalnogo_prava (дата звернення: 05.08.2018). 4. Міжнародне товариство прав людини // Українська секція Міжнародного товариства прав людини. URL: http://www.igfm.org.ua/stor-nka/pro-organ-zats-yu (дата звернення: 05.08.2018). 5. Історія МОКП-Інтерпол // Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України. URL: interpol.np.gov.ua (дата звернення: 05.08.2018).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3263
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3485_IR.pdf4.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.