Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3284
Title: Правове регулювання видачі ліцензій у сфері обігу лікарських засобів
Other Titles: Legal regulation of licensing in the field of medical treatment
Authors: Никитченко (Рев`юк) Н.В., Будник Ю.А.
Nіkіtchenko (Revyuk) N.V., Budnyk Y.A.
Keywords: Видача ліцензії,
господарська діяльність,
лікарські засоби,
ліцензування,
ліцензійні умови.
Issuance of a license,
economic activity,
medicines,
licensing,
licensing conditions.
Issue Date: 2018
Publisher: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ мед. права юридичного факультету [та ін.]. – К.
Citation: Никитченко Н. В. Правове регулювання видачі ліцензій у сфері обігу лікарських засобів / Н. В. Никитченко, Ю. А. Будник // Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 12 грудня 2018 р. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ мед. права юридичного факультету [та ін.]. – К. , 2018. – С. 92–94.
Abstract: У тезах йдеться про те, що господарська діяльність у сфері обігу лікарських засобів потребує належного правового регулювання шляхом видачі ліцензій та перевірки дотримання їх вимог. Законодавство України, яке регулює сферу ліцензування, періодично зазнає змін, відповідно, суб’єкти господарювання повинні реагувати на них під час здійснення підприємницької діяльності. In the thesis it is said that business activity in the field of medical treatment requires proper legal regulation by issuing licenses and checking compliance with their requirements. The legislation of Ukraine, which regulates the scope of licensing, is subject to periodic changes, and, accordingly, business entities must respond to them when doing business.
Description: Шпомер А.І. Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні. Підприємництво господарство і право. 2004. № 12. С. 77–80. Кашперський О.В. Поняття та юридичний зміст ліцензування в Україні. Європей-ські перспективи. 2010. № 1. С. 73–77. Кущ Л.І. Виробництво лікарських засобів та торгівля ними як види господарської діяльності. Правничий часопис Донецького університету. 2004. № 1(11). С. 29–34. Шеваріхін А.О. Ліцензування підприємницької діяльності: історія та сучасність. Науковий вісник НАВСУ. 2001. № 4. С. 159–165. Вітвіцький С.С. Основні принципи державного контролю підприємницької діяль-ності. Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. 2001. № 3. С. 77–80.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3284
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3504_IR.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.