Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3288
Title: Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи»
Other Titles: Materials of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Horting – National Sport of Ukraine: Experience and Prospects»
Authors: УДФСУ, ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, кафедра хортингу та реабілітації
Keywords: хортинг,
національний вид спорту України,
учені,
викладачі,
аспіранти,
студенти,
тренери з хортингу,
навчальні заклади України,
майстерність педагога,
професійний розвиток людей,
інноваційні методи,
технології в системі освіти,
національно-патріотичне виховання,
медико-біологічні основи фізичного виховання,
рекреація,
фізична реабілітація,
здоров’я людини.
horting,
national sport of Ukraine,
scientists,
teachers,
post-graduate students,
students,
trainers from horting,
educational institutions of Ukraine,
teacher's skills,
professional development of people,
innovative methods,
technologies in the system of education,
national-patriotic education,
medical and biological basis of physical education,
recreation,
physical rehabilitation,
human health.
Issue Date: 2019
Publisher: К. : Вид. Паливода А. В.
Citation: Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи : матер. першої Всеукраїнської наук.-практ. конф., 28-29 листопада 2018 р. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во молоді та спорту України [та ін.]. ; редкол. П. В. Пашко, І. Д. Бех, О. А. Шевчук [та ін.]. – К. : Вид. Паливода А. В., 2019. – 128 с.
Abstract: До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних учених, викладачів навчальних закладів України, аспірантів, студентів, тренерів з хортингу. Автори спрямували свій науковий пошук на сучасний стан розвитку хортингу – національного виду спорту України; майстерність педагога в професійному розвитку дорослих, студентської та учнівської молоді; інноваційні методи і технології в системі освіти та національно-патріотичне виховання; медико-біологічні основи фізичного виховання: рекреація, фізична реабілітація та здоров’я людини. The collection includes scientific works of domestic scientists, teachers of educational institutions of Ukraine, postgraduates, students, trainers from Horting. The authors directed their scientific search on the current state of development of the Horting – the national sport of Ukraine; mastery of the teacher in the professional development of adults, students and students; innovative methods and technologies in the education system; national patriotic education; medical and biological basis of physical education: recreation, physical rehabilitation and human health.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3288
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3508_IR.pdf952.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.