Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3292
Title: Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства
Other Titles: Analytical support for evaluation of efficiency of logistic management of enterprise
Authors: Титенко Л.В., Богдан С.В., Муравський О.Ю.
Tytenko L.V., Bohdan S.V., Muravskiy O.Yu.
Keywords: логістичний менеджмент,
управління ланцюгом постачань,
ключові показники ефективності логістики,
SCOR-модель,
стратегічна карта розривів SCOR.
logistics management,
supply chain management,
key indicators of logistics efficiency,
SCOR-model,
strategic map of SCOR discontinuities.
Issue Date: 2018
Publisher: Інфраструктура ринку [Електронний ресурс].
Citation: Титенко Л. В. Аналітичне забезпечення оцінки ефективності логістичного менеджменту підприємства / Л. В. Титенко, С. В. Богдан, О. Ю. Муравський // Інфраструктура ринку [Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 25. – С. 867–872. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/uk/25-2018
Abstract: У статті досліджено сутність логістичного менеджменту. Розглянуто питання системи показників, що характеризують ефективність логістичного менеджменту. Проаналізовано SCOR-модель як інструмент управління ланцюгами постачань. Визначено перелік параметрів функціонування ланцюга постачань і показники першого рівня SCOR-моделі. Побудовано систему КРІ логістичного менеджменту підприємства. The article explores the essence of logistics management. The questions of systems of indicators characterizing efficiency of logistic management are considered. The SCOR model is analyzed as a supply chain management tool. The list of parameters of supply chain functioning and indicators of the first level of the SCOR-model are determined. The КРІ system of logistic management of the enterprise was built.
Description: 1. Шевців Л.Ю., Шевців А.Б. Обліково-аналітичне забезпечення логістично зорієнтованого стратегічного розвитку підприємства. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 6(5). С. 32–38. 2. Фатенок-Ткачук А.О. Обліково-аналітичне забезпечення прогнозування в стратегічному плануванні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2015. № 4. С. 140–147. 3. Титенко Л.В. Логістичні принципи формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління підприємством. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 1408–1418. 4. Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 80–83. 5. Коваленко О.О. Проблеми використання інформаційних логістичних систем на українських підприємствах. Економічний простір. 2008. № 19. С. 34–44. 6. Логістика та управління ланцюгами постачань / В.С. Лукинський, В.В. Лукинський, Н.Г. Плетньова. М.: Юрайт, 2018. 359 с. 7. Поспєлов О.М. Організація логістичного управління діяльністю підприємства: дис. … канд. екон. наук.; ХНЕУ. Харків, 2009. 279 с. 8. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем. Вісник ХНТУСГ. 2016. № 169. С. 223–225.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3292
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3512_IR.pdf556.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.